Svarbu! Fasadas su Eternit apdailos plokštėmis visada turi būti vėdinamas, tai yra fasadinės plokštės turi būti vėdinamos iš abiejų plokštės pusių. Tarp fasadinės plokštės ir už plokštės esančio aptaisymo (dažniausiai apšiltinimo medžiaga su apsauga nuo vėjo) turi būti ne mažesnis, nei 25 mm tarpas. Tačiau, esant ypatingoms situacijoms (pvz., didelio aukštingumo pastatuose) pagal vietos taisykles, gali būti reikalaujama didesnio oro vėdinimo tarpo.
Įleidimo ir išleidimo angų skerspjūvis turi būti mažiausiai 200 cm2 / m.
Laikančiosios sienos konstrukcija, prie kurios tvirtinama vėdinamo fasado konstrukcija, gali būti mūrinė arba g/b siena arba karkasinė siena. Mūro siena paprastai yra iš plytų ar blokelių, o g/b – iš lieto betono su papildoma šilumos izoliacija, apsauga nuo vėjo ir vėdinama fasado konstrukcija.
Karkasinių konstrukcijų sienos yra medinio karkaso konstrukcijos iš vidaus ir išorės apdailintos lakštinėmis medžiagomis. Rėmas paprastai užpildytas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis.